FLEXNET - Drátěné kabelové žlaby

Zatížení drátěných kabelových žlabů

FLEXNET - Drátěné kabelové žlaby

Drátěné kabelové žlaby

Dovolené zatížení žlabů

S ohledem na optimální využití únosnosti žlabů doporučujeme 2 podpory (konzoly) na žlab, podpory umístit vždy 0.55m od konců žlabů.
Dovolené zatížení konzol, při rovnoměrném zatížení
FK1489 N
FK2-A327 N
FK2-B1153 N
FK3770 N
FK41200 N
FK51027 N
Dovolené zatížení je závislé na ukotvení konzoly k nosné stavební konstrukci (únosnost hmoždinky).
 
Dovolené zatížení kabelových žlabů na držácích FD1
FN60 / FD142 kg/m
FN140 / FD130 kg/m
© 2023 Kovovýroba Hostivice s.r.o.