FLEXNET - Drátěné kabelové žlaby

Uzemnění drátěných kabelových žlabů

FLEXNET - Drátěné kabelové žlaby

Drátěné kabelové žlaby

I. Uzemnění bez pomocného uzemňovacího kabelu

Při této instalaci musí být všechny žlaby spojeny předepsaným způsobem spojkami FS1, které zajšiťují vodivé spojení žlabu. Spojení žlabu nesmí být nikde přerušeno. Vodivost pospojených žlabů pak odpovídá vodivosti měděného vodiče dle tabulky.
II. Uzemnění s pomocným uzemňovacím kabelem

Všechny žlaby použité v instalaci musí být vzájemně pospojeny uzemňovacím vodičem odpovídajícího průřezu. Vodič je ke žlabům upevněn přes zvlášť instalované spojky FS1. Vodič je spojkami veden bez přerušení a v místě průchodu spojkou je odizolován. Pro jeden díl žlabu je dostačující připevnění zemnícího vodiče jednou spojkou FS1.
Vodivost žlabu přepočítaná na odpovídající průřez vodiče

FN609,2 mm2
FN14013,7 mm2
FN24013,7 mm2
FN240218,3 mm2
FN36018,3 mm2
FN360222 mm2
FN48022 mm2
© 2023 Kovovýroba Hostivice s.r.o.