FLEXNET - Drátěné kabelové žlaby

Doporučená prostředí pro instalaci

FLEXNET - Drátěné kabelové žlaby

Drátěné kabelové žlaby

Doporučená prostředí pro instalaci a skladování systému FLEXNET

Doporučení pro instalaci systému drátěných kabelových žlabů FLEXNET s ohledem na působení vnějších vlivů rozdělených ve smyslu normy ČSN332000-3:
Systém se nedoporučuje instalovat v průmyslových provozech se silným mechanickým namáháním - silné rázy a vibrace (AG3,AF3). Pro instalace v průmyslových provozech se středním a mírným namáháním je systém plně vyhovující.
ZZ - Pokovení žárově nanášeným zinkem dle ČSN EN ISO 146, vrstva min 120 µm

Systém je vhodný pro vnitřní i vnější instalace všech teplot a vlhkostí (AB1-AB8). Systém je možné instalovat i v prostorách, ve kterých je zvýšená pravděpodobnost výskytu vody a v místech, ve kterých může voda tryskat ve všech směrech (AD1-AD5). Instalace v místech s pravidelným výskytem vody, jako jsou mořská mola a v místech částečně i trvale zatopených se nedoporučuje (AD6 - AD8). Z hlediska vlivu korozívních látek je systém vhodný pro instalace v prostředí (AF1 - AF2) - prostředí s významnou přítomností korozívních látek. Jsou to přímořské oblasti a místa se značně znečištěnou atmosférou např.okolí chemických továren a cementáren. Vrstva žárově naneseného zinku je min.120 µm.
GZ - Pokovení galvanicky nanášeným zinkem, vrstva min. 10 µm

Systém je vhodný pro vnitřní instalace v suchém prostředí (skladovat také v suchém prostředí). Instalace v nechráněných venkovních prostorách se nedoporučuje (AB8). Z hlediska vlivu korozívních látek je systém vhodný pro instalace v prostředí (AF1) - prostředí se zanedbatelným vlivem těchto látek. Pro instalaci v prostorech se silným znečištěním, chemické závody atd., systém není vhodný (AF2-AF4).Vrstva galvanicky naneseného zinku je min.10 µm.
Ztráty zinku dle prostředí

Venkovské prostředí0,8-1 µm/rok
Městské prostředí1,5-3,5 µm/rok
Mořské prostředí2-5 µm/rok
Agresivní prostředí 5-10 µm/rok

Příklad - při použití drátěných kabelových žlabů FLEXNET s povrchovou úpravou žárový zinek v městském prostředí, bude žlab chráněn proti korozi více než 34 let. (vrstva žárově naneseného zinku 120µm, úbytek zinku 3,5 µm/za rok)
© 2023 Kovovýroba Hostivice s.r.o.